ALGEMEEN

Huisregels

 1. Geen extra personen
  Zonder overleg met de nagelstudio worden er niet meerdere mensen of huisdieren meegenomen naar de afspraak.

 2. Afmeldingsprocedure
  Afspraken dienen uiterlijk 48 uur voor datum te worden afgemeld. Dit geldt zowel voor de nagelstudio als voor de klant.
  DIT MOET STEEDS TELEFONISCH GEBEUREN OP HET VAST NUMMER!
  Bij laattijdig afmelden of helemaal niet afmelden van de afspraak zullen er maatregelen worden genomen. U dient dan alsnog 50% van de behandeling te betalen of u wordt verwijderd uit het klantenbestand. Afmeldingsgedrag wordt zorgvuldig bijgehouden op uw Digitale Klantenkaart.*

 3. Garantie
  Garantie gegeven door de nagelstudio geldt tot 7 dagen na de behandeling. Dit geld niet bij de volgende punten:
  *Beschadigingen die zelf zijn toegebracht door de klant vallen niet onder garantie.
  *Als de klant de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio of zichzelf.
  *Als de klant zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
  *Als de klant nagelbijter is.
  *Als de klant hormoonschommelingen heeft (wegens zwangerschap/menopauze).

 4. Gebruik telefoon
  Gelieve uw telefoon niet in gebruik te nemen tijdens de behandeling.

 5. Bedragsbepaling en betaling
  Behandelingen staan vermeld op de prijslijst en blijven gehandhaafd tot anders tijdig wordt vermeld. Extra's worden voorafgaand aan de behandeling met de klant besproken. Betaling wordt na de behandeling contant of met bankcontact/Payconiq betaald. Bij geen betaling word de nodige instanties onmiddellijk verwittigd.

 6. Persoonsgegevens & privacy
  De cliënt voorziet nagelstudio Lisayra voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan nagelstudio aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van behandelingen. Nagelstudio Lisayra neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een (al dan niet geautomatiseerd) klantensysteem/ klantenkaart.

 7. Beschadiging & diefstal
  Nagelstudio Lisayra heeft het recht om van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Diefstal wordt altijd gemeld bij de politie.

 8. Geheimhouding
  Nagelstudio Lisayra is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft meegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt bij een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak.

 9. Voeding
  Er wordt niet gegeten in de nagelstudio, dit voor de hygiëne.

 10. Te Iaat komen
  Bij het te Iaat nakomen van de afspraak wordt de volgende regels in acht genomen: Na 10 minuten wordt er enkel een full color aangebracht (geen nail art, french of babyboom) Na 15 minuten wordt de afspraak geannuleerd en word *regel 2 van toepassing!

 11. Schending van het huisreglement
  Wie meermaals punt 2 of 10 geschonden heeft zal enkel nog een afspraak kunnen boeken in het pand met aanbetaling van een voorschot van 50% van de gevraagde behandeling.